Wykład-„Samorozwój lidera a rozwój organizacji. Jak przewodzić stowarzyszeniu w myśl idei organizacji uczącej się?”

09 Cze 2019
10:20 - 11:00

Wykład-„Samorozwój lidera a rozwój organizacji. Jak przewodzić stowarzyszeniu w myśl idei organizacji uczącej się?”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Tworzą ją rodzice i profesjonaliści dążący do zmiany świadomości społecznej w zakresie postrzegania a w konsekwencji sposobu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu.

Jarosławskie Koło jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia i jednocześnie jednym z nielicznych jeszcze w kraju organizatorów systemowej, skoordynowanej i kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami od
narodzin aż do późnej starości. Organizacja od 1993 roku konsekwentnie tworzy kolejne placówki, formy i służby wsparcia rozpoznając potrzeby jednostek i grup, poszukując najlepszych rozwiązań i źródeł ich stabilnego funkcjonowania. Aktualnie z oferty organizacji w stały sposób korzysta ponad tysiąc dzieci, młodzieży i dorosłych. Aby realizować swoją misję PSONI Koło w Jarosławiu zatrudnia blisko sześciuset pracowników z wielu dziedzin – lekarzy, nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów, trenerów pracy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, opiekunów, kierowców, pracowników służb finansowych, administracyjnych i obsługowych. Organizacja prowadzi swoją działalność w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Także przygotowania zawodowego i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w całym dostępnym spektrum możliwości – od pracy chronionej w prowadzonych podmiotach ekonomii społecznej aż po otwarty rynek pracy. Wyróżnikiem Koła jest innowacyjność i otwarcie na współpracę z innymi NGO, przedsiębiorcami (również startupami), grupami nieformalnymi, instytucjami a także tworzenie sieci kooperantów w oparciu o różne idee, w których centrum zawsze jest osoba z niepełnosprawnością.

Złożoność organizacji, uwarunkowania prawne i finansowe, wieloprofilowość działalności i dynamizm zmian przekładają się wprost na kulturę organizacyjną i procesy, które zachodzą w Stowarzyszeniu. Od blisko dziesięciu lat promowana jest i wdrażana idea organizacji uczącej się – stwarzającej działającym społecznie członkom Zarządu Koła, kadrze kierowniczej i zatrudnionym pracownikom możliwość pełniejszego, aktywnego angażowania się w realizację misji Stowarzyszenia i jednocześnie brania na siebie części odpowiedzialności za współtworzone środowisko pracy. Ten proces w naturalny sposób rodzi opór na zmiany a jednocześnie stwarza warunki do dalszego jakościowego wzrostu Stowarzyszenia i indywidualnego rozwoju ludzi organizacji, co wspomagane jest na wielu płaszczyznach facylitacyjnie, szkoleniowo, coachingowo i konsultacyjnie. Szczególne zadania w tym procesie przypadają liderowi – rozpoznanie zachodzących zmian i odnalezienie własnej roli w różnych ich etapach, potrzeba motywowania zespołu i jednocześnie stawiania wyraźnych granic, równoważenie działania i refleksji, skupienie się na sprawach kluczowych, autorefleksja i
zdyscyplinowanie.

Podczas prelekcji przedstawione zostaną dylematy i osobiste doświadczenia związane z poszukiwaniem
własnej drogi do bycia liderem w kontekście kamieni milowych w rozwoju Stowarzyszenia.