Wykład – „Psychologia dla coachów: podejście oparte na dowodach i jego ograniczenia.”

02 Cze 2018
10:00 - 10:30

Wykład – „Psychologia dla coachów: podejście oparte na dowodach i jego ograniczenia.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wystąpienie prezentuje rolę empirycznej, opartej na systematycznych badaniach psychologii w praktyce coachingowej.

Odnosi się do podejścia opartego na dowodach jako nurtu o rosnącym, pozytywnym wpływie na rzetelność praktyki coachingowej; opisuje przewagę systematycznych, randomizowanych eksperymentów nad „dowodami anegdotycznymi” czy badaniem satysfakcji klientów. Wskazuje jednak również na ograniczenia tego podejścia – trudności w przekładaniu wyników badań na decyzje podejmowane przez praktyków; różnice pomiędzy „wykazaniem skuteczności” i „zrozumieniem mechanizmu”, historyczne zaszłości prowadzące do utożsamiania naukowej rzetelności z podejściem behawioralno- poznawczym.

W podsumowaniu znajdą się oparte na wcześniejszej części wystąpienia wskazówki dla praktyków.