Wykład – „Kosmiczna podróż”, czyli jak być profesjonalnym partnerem zarządu w kreowaniu Misji, Wizji i Strategii firmy (na przykładzie projektu realizowanego dla firmy z branży IT Future Processing).

02 Cze 2018
13:00 - 13:30

Wykład – „Kosmiczna podróż”, czyli jak być profesjonalnym partnerem zarządu w kreowaniu Misji, Wizji i Strategii firmy (na przykładzie projektu realizowanego dla firmy z branży IT Future Processing).

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wykład ma formę studium przypadku na podstawie strategicznego projektu zrealizowanego w firmie z branży IT – Future Processing.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną praktyczne wnioski oraz najlepsze praktyki w kontekście efektywnej strategicznej współpracy z Zarządem nad Misją, Wizją i Strategią firmy w oparciu o model poziomów złożoności (ang. complexity): Macierzy Stosunków (relacji) w Pracy (MWR) (Levels of Work) G. Stamp (Bioss International).