Wykład VI – kompleksowo lecz klarownie. O łączeniu ról rozwojowych

29 maja 2016
11:15 - 11:45

Wykład VI – kompleksowo lecz klarownie. O łączeniu ról rozwojowych

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wspieranie rozwoju innych bywa angażujące. Empatia, autentyczne zainteresowanie, poczucie odpowiedzialności za drugą osobę, gotowość do reagowania na jej potrzeby – wszystko to prowokuje coachów, trenerów czy facylitatorów, by „dać z siebie jak najwięcej”, elastycznie dopasowując się do sytuacji, korzystając ze wszystkich dostępnych kompetencji, metod i technik oddziaływania. Podejście tego rodzaju rodzi jednak ryzyko: gdzie są granice odpowiedzialności zaangażowanych stron? Czego dotyczy umowa między nimi? Czy łącząc różne role zawodowe jesteśmy dla naszych klientów bardziej – czy może mniej pomocni?

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Wystąpienie prezentuje wyzwania i dylematy związane z łączeniem ról polegających na wspieraniu rozwoju innych. Przykłady z praktyki zawodowej, dotyczące prób łączenia ról coacha i menedżera; doradcy i facylitatora, a także coacha i terapeuty są w nim punktem wyjścia do refleksji nad funkcją roli zawodowej, definiowania wzajemnych oczekiwań i stawiania granic. Prowadzi ona do sformułowania praktycznych wskazówek dotyczących łączenia i rozgraniczania ról, edukowania klientów oraz stosowania określonych umiejętności poza kontekstem roli rozwojowej.