Wykład V – Wyniki czy satysfakcja? Konsekwencje stawiania wyzwań w pracy rozwojowej.

31 maja 2015
9:00-9:30
SALA 0.103

Wykład V – Wyniki czy satysfakcja? Konsekwencje stawiania wyzwań w pracy rozwojowej.

Wystąpienie podsumowuje ustalenia psychologii motywacji dotyczące wyznaczania i osiągania celów oraz związanej z tym satysfakcji.

→ Koncentruje się na najprostszych i najlepiej udokumentowanych wnioskach, które mają znaczenie dla praktyki coachingowej oraz prowadzenia szkoleń. Wskazuje na rozbieżność między interwencjami sprzyjającymi osiąganiu sukcesu i dającymi poczucie sukcesu oraz wynikające stąd wyzwania dla pracy rozwojowej.