Wykład III – ROI – ocena efektywności programów rozwojowych – studium przypadku

28 maja 2016
11:00 - 11:30

Wykład III – ROI – ocena efektywności programów rozwojowych – studium przypadku

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących dzisiaj przez organizacją jest ocena rezultatów projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Metodologia ROI, opracowana przez dr Jacka Phillipsa, prezentuje wiarygodne podejście do kwestii zwrotu z inwestycji. Często słyszy się, że: „zwrot z inwestycji można zbadać tylko w odniesieniu do twardych projektów”. Poniższe studium przypadku jest przykładem tzw. „miękkich” programów w oparciu o twarde wskaźniki.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]NHC to duża sieć hoteli znajdujących się w 15 państwach. Kadra kierownicza NHC nieustannie poszukuje sposobów, aby poprawić efektywność, satysfakcję klientów, zwiększyć przychody firmy oraz zatrzymać najlepszych pracowników. Aby pomóc osiągnąć te cele, dział personalny przygotował program skierowany do menedżerów najwyższego szczebla, którego najważniejszym elementem była ich wspólna współpraca z coachami zewnętrznymi. Sami zainteresowani uznali, że indywidualne sesje będą najbardziej wartościowym wsparciem, które może im zaoferować organizacja.

Po zakończeniu projektu jednym z rezultatów biznesowych był spadek rotacji w zespole z 28% do 17%. Zwrot z inwestycji wyniósł 25%. Jak wyglądał cały proces oceny, przekonacie się Państwo w trakcie mojego wykładu.

Serdecznie zapraszam.