Wykład – „Być autentycznym, być zawsze sobą – jak być inspirującym i przekonującym w roli lidera, coacha i trenera.”

02 Cze 2018
12:30 - 13:00

Wykład – „Być autentycznym, być zawsze sobą – jak być inspirującym i przekonującym w roli lidera, coacha i trenera.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Autentyczność to bycie, działanie i zachowywanie się w zgodzie z sobą.

To świadomość siebie – swojego ciała, nawyków myślowych, predyspozycji, talentów, umiejętności, ograniczeń i możliwości. Aby być inspirującym i przekonującym, dla innych, w dowolnie pełnionej roli – czy to lidera, coacha czy trenera, potrzebujemy rozwijać samoświadomość. Zintegrowanie siebie na poziomie fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym oraz odnalezienie własnej misji w pełnionej roli, to klucz do szczęścia i satysfakcji z tego co profesjonalnie robimy.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]W wystąpieniu poruszę kwestię autentyczności i integracji siebie z pełnioną rolą zawodową. Pokażę jak autentyczność w roli niesie silniejszy przekaz i porusza innych, a co najważniejsze buduje wartość jaką jest motywacja i zaangażowanie.

Jak zatem stać się inspirującym dla innych? Jak zbudować swoją autentyczność? Jak odnaleźć spełnienie i szczęście w tym co robię? To pytania, na które odpowiem podczas wystąpienia, przywołując najnowsze odkrycia psychologii oraz moje doświadczenia z pracy indywidualnej nad rozwojem osobistym i zawodowym liderów, coachów i trenerów.