Warsztat – “Scenariusze przyszłości – jak wykorzystać trendy we wspieraniu zdrowia psychicznego”

08 Lis 2020
15:00 - 18:30

Warsztat – “Scenariusze przyszłości – jak wykorzystać trendy we wspieraniu zdrowia psychicznego”

Podążając za myślą analityków trendów, nie mamy możliwości przewidzenia przyszłości. To co jest w naszym zasięgu to zastanowienie się jak mogą wyglądać jej poszczególne scenariusze oparte o dane trendy.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają mapę trendów i czynniki zmian oraz pakiet danych związanych z obszarem zdrowia psychicznego. Będą budować przyszłe scenariusze dla siebie, swoich zespołów, organizacji w kontekście zdrowia psychicznego.

Założenia warsztatu:

– osią warsztatu będą scenariusze przyszłości związane ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym;

– przewidywanie przyszłości i jej scenariuszy to nie jest ‘tylko’ wizja futurologów, ale konkretna i precyzyjna wiedza, która inspiruje, otwiera oczy i prowokuje do zmiany – warto odrobić to zadanie;

– nie trzeba być dużym graczem na rynku aby umiejętnie reagować na zmiany i nowe trendy, w tym przypadku przyda się bardziej elastyczność myślenia, otwartość i szybkość reakcji na zmiany;

– zmiana dzieje się równolegle do naszych działań, na naszych oczach, wyzwaniem jest uważność i obserwacja, która pozwoli na wyłapanie tych zmian i aktualizację naszych strategii i działań.

Grupa docelowa: Pracownicy działów HR, liderzy zespołów, osoby odpowiedzialne w organizacjach za rozwój pracowników, w tym obszar zdrowia i wellbeing’u.