Warsztat – „Kluczowa kompetencja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne pracowników organizacji?”

Warsztat – „Kluczowa kompetencja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne pracowników organizacji?”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jesteśmy przekonani, że umiejętność dobrego komunikowania się z innymi to najważniejsza kompetencja, jakiej uczysz się w swoim życiu.

Nieważne, czy udzielasz informacji zwrotnej, starasz się o pracę, rozwiązujesz spór, czy negocjujesz wielomilionowy kontrakt – podstawą sukcesu każdego z tych działań jest to, jak będziesz się komunikował ze swoim rozmówcą.

Nasze doświadczenie w pracy z różnego rodzaju zespołami w organizacjach pokazuje, że komunikacja właśnie jest kluczowym czynnikiem ich efektywności.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]W trakcie warsztatu uczestnik będzie miał okazję doświadczyć, jakie trudności pojawiają się w procesie komunikowania się w zespole.

Pozna model F.S. Von Thunna, na którym opieramy swoje szkolenia z komunikacji i przećwiczy jego zastosowanie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Pozna także 9 blokad komunikacyjnych (opartych na koncepcji Gordona) i ich oddziaływanie na proces budowania relacji z słuchaczem.

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Uczestniku, zdobyte umiejętności będziesz mógł z powodzeniem wdrożyć do swojego życia zawodowego, ale też, a może przede wszystkim, osobistego, budując relacje oparte na autentyczności, otwartości i asertywności.

W trakcie warsztatów wykorzystamy metody aktywne, w tym dyskusję, ćwiczenia indywidualne i grę szkoleniową.