Warsztat – Dyskusja o wspólnym ojcu – coaching ericksonowski a techniki NLP.

31 maja 2015
13:30-17:30
Sala 2.106

Warsztat – Dyskusja o wspólnym ojcu – coaching ericksonowski a techniki NLP.

→ Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest ściśle powiązane z coachingiem Ericksonowskim. Te dwie bardzo praktyczne metody można śmiało łączyć i wplatać przydatne narzędzia NLP w swoje sesje coachingowe. Jedynym warunkiem jest posiadanie obu tych umiejętności i nabywanie w praktyce biegłości w ich łączeniu. Podstawowym założeniem szkolenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik NLP w toku procesów coachingowych.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom praktycznych informacji z zakresu wykorzystania zagadnień NLP w coachingu. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć podstawowe narzędzia NLP, które będą najbardziej przydatne w trakcie prowadzenia sesji ze swoimi Klientami. W trakcie szkolenia Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z procesami NLP jak i z elementami charakterystycznej lingwistyki. Program szkolenia został z góry przygotowany tak, aby pozostawić również przestrzeń na postulaty Uczestników.

Program szkolenia

  1. NLP a coachingu ericksonowski (wprowadzenie)
  2. Założenia operacyjne NLP, czyli co ponad zasady Ericksona?
  3. Pozycje percepcyjne jako proces w pracy z Klientem.
  4. Submodalności w procesach coachingowych (VAK)
  5. Lingwistyka, czyli modele językowe w NLP.
  6. NLP na usługach coachingu (podsumowanie).

Metody pracy

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono prowadzone z wykorzystaniem metod szczególnie aktywizujących uczestników:

  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Demonstracje
  • Dyskusje grupowe

Interaktywne mini-wykłady


Grupa docelowa: Coachowie chcący doskonalić swój warsztat
                            Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem