Warsztat – „Czy XXI wiek to rzeczywiście czas samotności?”

Warsztat – „Czy XXI wiek to rzeczywiście czas samotności?”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”] Autorzy prac o samotności jako chorobie XXI wieku zwracają uwagę na brak bliskości w relacjach, rywalizację czy też życie pod presją realizacji celów. Te i inne czynniki spotykane w organizacjach uruchamiają procesy wypalenia zawodowego, braku zaangażowania, nieefektywności zespołowej…

„Liderzy jedzący na końcu” (wg. Simona Sinek) świadomie dbają o wzmacnianie potencjału swoich pracowników. Realnie wspierają ich w zespołowym osiąganiu celów. Z naszych doświadczeń wynika, iż najskuteczniejszą drogą do wzrostu zaangażowania i efektywności zespołowej jest rozwijanie samoświadomości poprzez pracę na zasobach, wartościach, tożsamości. To zaś przekłada się m.in. na umiejętności bycia w zgodzie ze sobą w relacjach z ważnymi osobami czy skutecznego funkcjonowania w sieciowości naszych organizacji.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”] Warsztat jest zaproszeniem uczestników do refleksji nad tym co tak naprawdę jest dla nich motorem do współdziałania z innymi. Jest inspiracją do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na czym polega i czemu służy bycie prawdziwym w relacjach. Jest źródłem doświadczenia i wiedzy o tym jak wzmacniać ludzi w swoich zespołach aby pracowali chętniej i w lepszej atmosferze. Warsztat naturalnie poszerza świadomość na temat osobistych motywatorów, zasobów i mechanizmów, które uruchamiamy w relacjach rodzinnych i biznesowych. Wzmacnia to co autentyczne i w zgodzie ze mną. Służy wyeliminowaniu oczekiwań niezgodnych z osobistymi wartościami.

[wp-svg-icons icon=”file-4″ wrap=”i”] Proponowane podczas warsztatu metody pracy pozwolą doświadczyć na poziomie wartości i tożsamości otwarcia się na Siebie i innych. Uwalniają się naturalne talenty wzmacniające poczucie własnej wartości. Warsztat realizowany jest w oparciu o autorskie narzędzia inspirowane metodologią Analytic-Network Coaching wg Profesora Simona Westerna, Spiral Dynamics doktora psychologii Carla Gravesa oraz kryteria przywództwa wg Simona Sinek.