Warsztat – „Coachingowy styl udzielania informacji zwrotnych pracownikom.”

02 Cze 2018
15:00 - 19:00

Warsztat – „Coachingowy styl udzielania informacji zwrotnych pracownikom.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Podstawą rozwoju zawodowego jest wiedza, w jakim się jest miejscu i do którego się dąży, do tego niezbędny jest feedback który otrzymujemy od innych: zespołu, liderów, kierowników, managerów.

Od tego jak zostanie on udzielony zależy dalsza motywacja do działania. Jak zatem ją pobudzić, aby inspirować do rozwoju?

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu pracy z pracownikami i nie tylko.

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane skuteczne techniki wdrażania coachingowego stylu w udzielaniu informacji zwrotnej.

[wp-svg-icons icon=”file-2″ wrap=”i”]Metody szkoleniowe:

 mini wykład

 prezentacja

 dyskusja

 ćwiczenia indywidualne

 praca w parach


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa:Studenci, pracownicy,managerowie