Warsztat – „Coaching narzędziowy.”

03 Cze 2018
14:30 - 18:30

Warsztat – „Coaching narzędziowy.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Poznanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia coachingowego stylu zarządzania.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Warsztaty mają na celu uświadomienie i wypracowanie podejścia zgodnie z ideologią zaczerpniętą od Guta i Hamana: „pracownicy są jak jabłonki a Wy jesteście tylko ogrodnikami. Niech Wam się to nigdy nie pomyli. Nie urodzicie jabłka za jabłonkę”.

To prowadzenie pracowników do osiągania założonego celu przy wsparciu, monitorowaniu i doskonaleniu ich pracy. Osoby biorące udział w warsztatach poznają różnicę między coachingowym, a dyrektywnym stylem zarządzania. Poznają wartość aktywnego słuchania, wzbudzania odpowiedzialności za wykonywaną pracę, stosowania pozytywnego wzmocnienia. Będą miały m.in. możliwość przećwiczenia w praktyce: pracy z pytaniami otwartymi, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pracy z modelem GROW.

Metody: praca warsztatowa połączona z dyskusją/debatą z elementami prezentacji, wykładu i pracą w małych grupach. Narzędzia/techniki: praca z użyciem fotografii (POY), burza mózgów, energizery.

 


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Menedżerowie, team liderzy zarówno obecni, jak i przyszli, którzy wiedzą i wierzą, że zarządzanie ludźmi to uczenie nowych umiejętności, a nie tylko pouczanie i kontrolowanie.