Warsztat – „Coaching Clinic”

02 Cze 2018
15:00 - 19:00

Warsztat – „Coaching Clinic”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania umiejętności coachingowych w sytuacji zarządzania, w tym:
 Określenie obszarów i korzyści zastosowania coachingowego stylu zarządzania w zespole i firmie
 Podniesienie efektywności zarządzania zespołem
 Dostosowanie stylu zarządzania do pracowników
 Motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników
 Poznanie warunków niezbędnych dla skuteczności coachingowego przywództwa
[wp-svg-icons icon=”file” wrap=”i”]Program:
1. Wprowadzenie do zajęć
2. Menedżer z umiejętnościami coacha – wyzwania i możliwości
3. Budowanie środowiska sprzyjającego coachingowemu stylowi zarządzania
4. Praktyczne zastosowanie modelu rozmowy coachingowej w relacjach zadaniowych z pracownikami
5. Techniki i narzędzia
a. Słuchanie kontekstowe®
b. Pytania odkrywające®
c. Informacja zwrotna
d. Język neutralny
6. Style zarządzania, style funkcjonowania i style coachingowe (jako ekstra temat)
7. Podsumowanie – wzmacnianie pozytywnego wizerunku menedżera – coacha