Warsztat – „“Bądź otwarty, uważny, rób to, co jest ważne”. O odzyskiwaniu Odporności Psychicznej w trudnych czasach, za pomocą terapii ACT i terapii narracyjnej”

08 Lis 2020
15:00-18:30

Warsztat – „“Bądź otwarty, uważny, rób to, co jest ważne”. O odzyskiwaniu Odporności Psychicznej w trudnych czasach, za pomocą terapii ACT i terapii narracyjnej”

Cele warsztatu:

 1. Przybliżenie zagadnienia odporności psychicznej jako plastycznego zasobu, który można rozwijać w skuteczny i sprawdzony sposób
 2. Przedstawienie metod wspierania / odzyskiwania odporności psychicznej w czasie kryzysu emocjonalnego
 3. Zapoznanie uczestników w technikami terapii narracyjnej oraz terapii ACT (akceptacji i zaangażowania) wspierającymi rozwój Odporności Psychicznej.

Plan szkolenia: 

 1. Odporność psychiczna – zasób, który można utracić, ale można także odzyskać. Model odporności psychicznej, kwestie rezyliencji i siły wewnętrznej. (30-40 min.)
 2. Ćwiczenia zmiany perspektywy odnośnie trudnej sytuacji – podejście terapii narracyjnej.
 3. (Technika rozumienia i przeżywania życia poprzez opowieści, ćwiczenie “dominująca historia”, “opowieść alternatywna”, technika rozmowy eksternalizującej, technika “odkrywania wyjątków”, i “rozmów przywracających”). (40-50 min.)
 4. Nauka skupiania się na TU i TERAZ oraz obecnych możliwościach – podejście terapii ACT.
 5. (Techniki z rozwijania rozumienia heksafleksu terapii ACT: Kontakt z chwilą obecną, Akceptacja, Wartości, Defuzja poznawcza, Zaangażowane działanie, Ja jako kontekst). (50-60 min.)
 6. Jak działać z uważnością i odwagą, nie zwracając uwagi na to, czy to właściwy czas. Poznanie i przepracowanie z uczestnikami procesu aktywnego wychodzenia z kryzysu i odbudowywania odporności psychicznej z pomocą ACT.
 7. (Techniki płynnego przechodzenia z heksafleksu na trifleks terapii ACT: Bądź obecny, Otwórz się, Rób to, co ma znaczenie; technika “Choise Point”) (20-30 min.)
 8. Kwestia nawyków w rozwijaniu Odporności Psychicznej. (10 min.)
 9. Przewidziane 20 min. Na przerwy.

Wykorzystywane metody szkoleniowe: wykład interaktywny (z wykorzystaniem prezentacji), cykl Kolba, odgrywanie ról, praca w trójkach (“pomagacz”, “wspierany”, “obserwator”), modelowanie zachowania, ćwiczenia grupowe.

Grupa docelowa: do coachów, psychologów, trenerów, którzy chcą wspierać innych w odzyskiwaniu zasobów odporności psychicznej w trudnym czasie.