Warsztat – W drodze do celu – coaching inspirowany podróżą.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 1.102

Warsztat – W drodze do celu – coaching inspirowany podróżą.

Celem warsztatu jest przedstawienie, przećwiczenie i zainspirowanie uczestników do pracy z szeroko pojętą metaforą podróży. Wyprawa w nieznane obszary geograficzne, psychologiczne, czy duchowe, obca kultura, inny punkt widzenia, spojrzenie z dystansu, zaskakujące niezaplanowane sytuacje, to zjawiska posiadające ogromy potencjał dla procesu coachingowego. Czas spędzony w podróży daje szansę na spojrzenie z dystansem na swoje przekonania i wzorce zachowań, integrację swoich umiejętności, możliwość odkrywania i przebudowywania własnej tożsamości. Refleksja na temat chwil spędzonych w drodze, wizualizacja, metafora, bogactwo mądrości zawartej w monomicie Podróży Bohatera, mogą być wartościową inspiracją do tworzenia autorskich narzędzi coachingowych.

→ W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość poznać następujące narzędzia: wizualizację geograficznego miejsca jako celu w procesie coachingowym, wizualizację podróży jako sposób na rozpoznanie i wzmocnienie świadomości swoich zasobów, archatypy bohaterów – narzędzie wzmacniające samoświadomość swoich postaw, tworzenie przepisu na wspierające wzorce zachowań.


Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem
                              Coachowie chcący doskonalić swój warsztat