Warsztat – Nie-boska organizacja – różne sposoby interwencji w pracy z liderami organizacji.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 3.202

Warsztat – Nie-boska organizacja – różne sposoby interwencji w pracy z liderami organizacji.

Celem nadrzędnym warsztatu jest zaprezentowanie możliwości pracy z organizacją metodami aktywnymi zakorzenionymi w pracach J.L. Moreno. Dodatkowym celem będzie zaprezentowanie symulacji funkcjonowania organizacji oraz pokazanie różnicy sposobu pracy z organizacją w zależności od tego, czy praca jest prowadzona przez trenera, konsultanta, czy coacha.

→ Doświadczenie wskazuje, że większość dysfunkcji w organizacji jest wynikiem nieefektywnych działań liderów w organizacji. W trakcie warsztatu będziemy mieli możliwość spojrzenia na rolę lidera w „Nie-boskiej organizacji” z różnych perspektyw.

W trakcie warsztatu zostaną też zaprezentowane narzędzia wykorzystywane w pracy:

  • coacha (dzięki realizacji fragmentów sesji z wybranym reprezentantem omawianej organizacji)
  • trenera (w obszarze sposobów prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji)
  • konsultanta (w postaci analizy pola sił działających na organizację).

Cały warsztat będzie prowadzony z wykorzystaniem aktywnych metod zakorzenionych w pracach J.L. Moreno.

Uczestnicy będą cały czas aktywnymi bohaterami wydarzeń. Aktywność uczestników będzie związana z udziałem w symulacji funkcjonowania organizacji, udziale w scenkach, aktywności w trakcie wystąpień indywidualnych i grupowych na forum ogólnym.


Grupa docelowa:Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem
                           Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem
                           Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat
                           Coachowie chcący doskonalić swój warsztat