Warsztat – Szyld trenera, czyli kim jestem?

31 maja 2015
13:30-17:30
SALA 3.202

Warsztat – Szyld trenera, czyli kim jestem?

→ W ciągu ostatnich lat zmienił się paradygmat pracy trenera jako osoby prowadzącej szkolenie. Przez wiele lat był to mistrz merytoryczny, czasami wykładowca, niekiedy dostawca wiedzy i idei. Przekazywał informacje i doświadczenie, uczył zbiorowej mądrości, wskazywał na najlepsze wzorce, demonstrował poprawne zachowania. Dziś jest raczej inspiratorem i coachem, czasami konsultantem oraz organizatorem procesu myślenia. Nadal jeszcze trener jest kimś, kto przekazuje pewne elementy wiedzy, ale przede wszystkim zadaje pytania, stawia problemy, inspiruje do myślenia, buduje atmosferę autorefleksji.

 W tak rozumianej roli dużego znaczenia nabierają dodatkowe elementy jego warsztatu – umiejętności konsultingowe i coachingowe. Co trener – coach powinien mieć na uwadze, wykonując swoja pracę? Oczywiście przede wszystkim powinien rozumieć i stosować „mapę procesu” oraz sprawnie pracować z przekonaniami i emocjami uczestników.

Celem warsztatu jest:

  • poznanie technik pracy z przekonaniami na temat świata i nas w tym świecie,
  • przećwiczenie technik, które sprzęgają uczestników procesów rozwojowych do przyszłości,
  • praca z własnym systemem wierzeń, które blokują nasze działania i zmniejszają naszą motywację, a tym samym przeszkadzają w realizacji własnych celów i zamierzeń Klienta.

→ Metody: wykład interaktywny, ćwiczenia w parach, ćwiczenia zespołowe, dyskusja, wymiana doświadczeń, gry i symulacje.


Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem
                              Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem
                              Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat
                              Coachowie chcący doskonalić swój warsztat