Warsztat – Inaczej niż cykl Kolba – systemowe konstruowanie warsztatu oparte o potrzeby.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 1.104

Warsztat – Inaczej niż cykl Kolba – systemowe konstruowanie warsztatu oparte o potrzeby.

W warsztacie zagłębimy się w zagadnienia „kuchni trenerskiej” i budowania scenariusza warsztatu rozumianego inaczej niż linearny układ następujących po sobie „ćwiczeń na”.

→ Uczestnicy będą mogli pod okiem doświadczonego trenera zaprojektować własny warsztat zgodnie z założeniami metody Etiudy Rozwojowej. Pozwala ona na stworzenie warsztatu, po którym uczestnicy mają wrażenie kompletnego, całościowego i wyczerpującego temat doświadczenia edukacyjnego. Taki sposób pracy pozwala również na świadome i skuteczne dostosowywanie narzędzi do zaistniałej sytuacji w grupie.

→ Uczestnicy będą mogli zestawić taki sposób pracy z narzędziami wywodzącymi się metodologicznie z psychologii poznawczej.

Celem warsztatu jest rozwój kompetencji uczestników z zakresu systemowego konstruowania warsztatu.

Zawartość merytoryczna:

  • Poznawcze a systemowe podejście do tworzenia sytuacji edukacyjnej
  • Prawa systemów wykorzystywane do tworzenia warsztatu
  • Systemowy „przepis” na tworzenie warsztatu: Metoda Etiudy Rozwojowej
  • Konstruowanie warsztatu oparte o cel zajęć, obszar warsztatu, budowanie ćwiczenia głównego, projektowanie i osiąganie celów operacyjnych, stwarzanie minimalnych i optymalnych warunków do rozwoju.
  • Praca własna uczestników – konstruowanie warsztatu według założeń metody Etiudy Rozwojowej

Metody szkoleniowe:
– Dyskusja moderowana
– Odrobina wykładu
– Praca zadaniowa w grupach


Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem
                              Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat