Warsztat – Narzędzia coachingowe w planowaniu karier zawodowych.

31 maja 2015
13:30-17:30
SALA 1.105

Warsztat – Narzędzia coachingowe w planowaniu karier zawodowych.

Praca zawodowa stawi ważny element życia człowieka. Jej oddziaływanie jest ogromne, bez względu na to jaka ona jest, oddziałuje na inne obszary – osobisty czy społeczny. Czy odczuwanie satysfakcji w obszarze zawodowym jest zatem kluczowe dla osiągnięcia zadowolenia z życia w ogóle?

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu pracy z klientem w obszarze coachingu kariery.

→ Szkolenie pokazuje w jaki sposób można pracować z klientem w obszarze zawodowym: poszukiwania drogi, odkrywania mocnych stron i talentów, planowania, marzeń. Czym różni się doradztwo zawodowe od coachingu kariery i czy można pracować z klientem czerpiąc z obu dziedzin na raz? Jakie kompetencje powinien posiadać coach kariery?

→ Szkolenie jest zorientowane na przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu pracy z klientem, którego cele obejmują przede wszystkim obszar zawodowy.


Grupa docelowa: Coachowie chcący doskonalić swój warsztat
                              Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem