Warsztat – Stwórz autentyczną, świadomą markę osobistą. Poznaj kluczowy czynnik zawodowego sukcesu coacha.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 2.106

Warsztat – Stwórz autentyczną, świadomą markę osobistą. Poznaj kluczowy czynnik zawodowego sukcesu coacha.

Celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom autorskiego programu pracy nad odkrywaniem ich własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej oraz własne doświadczenie uczestników w przechodzeniu wybranych kroków procesu.

→ Program składa się z dwóch etapów:

  • Odkrywanie Spójności Osobistej
  • Struktura Osobistego Sukcesu

Realizowane są one w oparciu o autorski model 6xO – sześć kroków do osobistego sukcesu.

→ Przygotowałem dla uczestników zestaw ćwiczeń:

  • Wewnętrzny i Zewnętrzny Profil Osobowości (praca indywidualna i w parach, omówienie na forum grupy)
  • Odkrywanie Wiodących Archetypów (praca indywidualna, omówienie na forum grupy)
  • Sens – Talent – Przyjemność (praca w trójkach, omówienie na forum)
  • Odkrywanie Osobistej Grupy Docelowej i Idealnego Klienta (praca indywidualna, omówienie na forum)
  • Odkrywanie Osobistej Specjalizacji (praca indywidualna, dyskusja na forum grupy)

→ Metody: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, feedback – dominuje charakter warsztatowy.

→ Warsztat jest przeznaczony dla tych coachów, trenerów, którzy chcą siebie lepiej poznać, wyróżnić się, świadomie rozwijać i realizować, wyprzedzić konkurencję, wzmocnić swoją pozycję na rynku, stworzyć silną i autentyczną markę, zbudować zaufanie społeczne, zyskać szacunek, dobrą reputację, zadowolonych, polecających ich klientów.


Grupa docelowa: Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat
                              Coachowie chcący doskonalić swój warsztat