Warsztat – Podejście Transformacyjne w coachingu indywidualnym i zespołowym.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 3.201

Warsztat – Podejście Transformacyjne w coachingu indywidualnym i zespołowym.

Ego i Eco- system to dwie z kilku możliwości jakie oferuje nam współczesny świat.

Ego system, z jego silną wizją jednostki, wolnego rynku i konkurencyjności prowadzi do rzeczywistości zdeterminowanej przez cel, rezultat i wynik.

Ecosystem, oparty na współpracy, obecności, głębokim słuchaniu ma za cel stworzenie środowiska, w którym każdy ma prawo do godnego życia  – na każdym poziomie.

Podczas warsztatu  poznamy podstawy „Teori U” Otto Scharmera, oraz Coachingu i Przywództwa Opartego na Transformującej Obecności, Alana Seala. Oba podejścia – podobne i spójne w przekazie, podkreślają wartość uważności, obecności, świadomości siebie i podejmowanych przez nas decyzji. W odróżnieniu od metod stawiających na intelekt, szybkość i wynik, w podejściu transformującym najistotniejsze są otwartość poglądów, zdolność do empatii i odwaga do podejmowania decyzji, które mogą, i często są w sprzeczności z panującym obecnie “porządkiem” świata.

→ Podczas 4 wspólnie spędzonych godzin będziemy praktykować korzystanie z narzędzi transformującego podejścia w coachingu indywidualnym i zespołowym i odkrywać jakie rezultaty są możliwe, kiedy posłuchamy głosu nie tylko naszej głowy, ale również serca i wolnej woli.
Podczas warsztatu doświadczymy coachingowej sesji DEMO, pracy w grupach z wykorzystaniem pytań i umiejętności coachingowych oraz narzędzi „teorii U”. Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji coachingowej, a zdobyta wiedz pochodzi w 90% od uczestników.

      Zapraszam!


Grupa docelowa: Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat
                              Coachowie chcący doskonalić swój warsztat