Warsztat – Re-Aktor: teatralna metoda rozwiązywania trudnych sytuacji menedżerskich.

31 maja 2015
13:30-17:30
SALA 3.201

Warsztat – Re-Aktor: teatralna metoda rozwiązywania trudnych sytuacji menedżerskich.

Celem warsztatu jest eksperymentowanie z różnymi stylami zarządzania, testowanie ich w praktyce, doświadczanie trudnych sytuacji menedżerskich, bezkarnego uczenia się na błędach i różnorodności możliwych rozwiązań. W ramach warsztatu specjalnie przeszkoleni aktorzy przedstawiają spektakl opowiadający historię menedżera, który nie radzi sobie z zespołem. Uczestnicy przerywają spektakl, wchodzą w miejsce głównego bohatera i próbują w praktyce zarządzać zespołem. Spektakl poprzedzony jest rozgrzewką ułatwiającą uczestnikom wchodzenie w rolę, a całość kończy się podsumowaniem, w czasie którego porównywane są strategie menedżerskie zastosowane przez uczestników, udzielana jest informacja zwrotna i dyskusja nad modelami zarządzania.

→ Re-Aktor to metoda szkoleń menedżerskich stworzona przez Pawła Grzesika i jego zespół trenerów i aktorów. Wywiedziona z doświadczeń teatralnych, szkoleniowych i menedżerskich obecnie wspierana i rozwijana jest we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Grupa docelowa: Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat