Warsztat – Coaching w kryzysie, kryzys w coachingu.

30 maja 2015
15:00-19.00
SALA 1.105

Warsztat – Coaching w kryzysie, kryzys w coachingu.

Idealną motywacją do rozpoczęcia procesu coachingu jest wewnętrzna potrzeba rozwoju osobistego lub zawodowego klienta.
Jednak w praktyce równie często zdarza się, że Klient sięga po coaching ponieważ dochodzi do punktu, w którym nie jest w stanie funkcjonować efektywnie w swojej roli zawodowej. Zdarza się, że Klient decyduje się na coaching ponieważ czuje, że bez wsparcia nie jest w stanie poradzić sobie z ważnymi wyzwaniami. Zdarza się także, że organizacja diagnozuje pewną potrzebę lub trudność i proponuje pracownikowi coaching. Wewnętrzną motywację do coachingu często wyprzedza wewnętrzny kryzys lub zewnętrzne naciski organizacji, w której Klient funkcjonuje. Z taką sytuacją w pracy coachingowej wiążą się szczególne wyzwania – zarówno dla Klienta jak i dla Coacha takie jak presja szybkiego efektu, poczucie przymusu

→ Podczas warsztatu uczestnicy poznają najczęstsze przyczyny kryzysów rozwojowych i typowe zjawiska psychologiczne, które mogą im towarzyszyć. Uczestnicy poznają konkretne techniki pracy coacha w coachingu kryzysowym związane między innymi z diagnozowaniem źródła kryzysu, radzeniem sobie z oporem, złością i niepokojem Klienta oraz nawiązywaniem sprzyjającej relacji coachingowej z zachowaniem granic własnej roli. Podczas warsztatu wykorzystywać będziemy przede wszystkim case study oraz role-play.


Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem
                              Coachowie chcący doskonalić swój warsztat