Warsztat – Teatr Improwizacji

28 maja 2016
14:30-18:30

Warsztat – Teatr Improwizacji

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Idea warsztatu powstała z połączenia dwóch osobistych pasji Niny Dragosz jakimi są szkolenia i teatr.

Podczas zajęć będzie okazja do poznania i wykorzystania technik aktorskich do budowania relacji szkoleniowych. Relacji przede wszystkim wewnątrz grupy uczestników, ale również relacji pomiędzy grupą a trenerem. Ćwiczenia improwizacyjne wykorzystywane są w najróżniejszych rodzajach szkoleń i warsztatach. Począwszy od szkoleń dla menedżerów na tych dedykowanym specjalistom z różnych dziedzin, w tym technicznych, skończywszy.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Głównym celem zastosowania improwizacji w szkoleniach, coachingu, konsultingu czy facylitacji jest rozwój zdolności twórczych oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Komunikację rozumiemy tu bardzo szeroko, obejmuje ona zarówno sferę werbalną, jak i relacyjną, emocjonalną, pracę ciałem, głosem, pracę przestrzenią.

Improwizatorzy, chcą uporać się ze swoim zadaniem, jakim jest tworzenie na miejscu, razem, na oczach wymagającej publiczności, wypracowali grupę technik opartych na kulturze innowacji i współdziałania. Każdy się zapewne zastanawiał w jaki sposób improwizatorzy odbywają próby przed spektaklem, skoro nie wiedzą co może się zdarzyć. Otóż, podobnie jak sportowcy ćwiczą oni umiejętności, po które z łatwością mogą sięgnąć aby je wykorzystać w najróżniejszych sytuacjach. Temu też będzie poświęcony ten warsztat. Przejdziemy przez zestaw najatrakcyjniejszych ćwiczeń takich jak: dwugłowy ekspert, radio, głupie pytania, wycieczka w ciemności, prezenty.

Poczucie humoru niezbędne. Pokochacie improwizację.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                    Coachowie chcący doskonalić swój warsztat

                                    Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat

                                    Konsultanci chcący doskonalić swój warsztat