Warsztat – Superwizja grupowa dla Coachów w oparciu o Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu

(FSM, Coaching Supervision Academy (UK)
28 maja 2016
14:30 - 18:30

Warsztat – Superwizja grupowa dla Coachów w oparciu o Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Superwizja grupowa dla Coachów

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Cele warsztatu:

  • kreowanie przestrzeni dla refleksyjnej praktyki poprzez uruchamianie różnych perspektyw widzenia swojej pracy coachingowej w partnerskiej relacji z superwizorem i grupą superwizyjną
  • wspólnie z superwizorem i grupą uczestników refleksja nad własną pracą coachingową w oparciu o Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu
  • rozwój kompetencji coachingowych i osobistych w oparciu o Model 7 perspektyw
  • superwizowanie swojej pracy na Forum (max. 3 osoby w trakcie warsztatu)
  • uczestnik grupy superwizyjnej – możliwość obserwacji superwizji oraz dzielenia się swoimi refleksjami podczas pracy grupowej

Każdy z Uczestników przed superwizją otrzyma do akceptacji kontrakt, dzięki któremu zapewnione będą wspólne zasady i standardy etyczne sesji superwizyjnej.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Coachowie chcący doskonalić swój warsztat