Warsztat – Siła relacji w podejściu Analytic-Network Coaching

29 maja 2016
14:30 - 18:00

Warsztat – Siła relacji w podejściu Analytic-Network Coaching

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest poznanie założeń systemu i doświadczenie pracy z klientem coachingowym według Analytic-Network Coaching (A-Nc).

Pomaga on klientom rozwijać ich osobisty, autentyczny styl (samo)przywództwa i strategicznie wpływać na sieci relacji, w których funkcjonują. Ostatecznym celem procesu jest pozytywna transformacja systemu, w którym żyje klient.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]A-Nc to proces coachingu opracowany przez dr Simona Westerna, bazujący na pięciu „ramach” (analizach):
  • analiza głębi: praca na wewnętrznym ja Klienta pozwalająca na budowanie świadomości schematów myślowych Klienta; pracę z emocjami; określanie wartości; uświadamianie pragnień, potrzeb, zasobów
  • analiza relacyjna: praca na relacyjnym ja Klienta; świadomość i rozumienie dynamiki relacji z ważnymi ludźmi
  • analiza przywódcza: praca na przywódczym ja, budowanie świadomości wewnętrznego przywództwa Klienta, wypracowanie indywidualnego dopasowanego do profilu osobowości modelu przywództwa
  • analiza sieci: praca na sieciowym ja, analiza sieci, w których funkcjonuje Klient – obszarów wpływu i jego braku, relacji w tych sieciach
  • analiza strategiczna: służy dokonaniu przeglądu pozostałych czterech ram oraz rozszerzeniu perspektywy strategicznej

Podczas warsztatu skupimy się na poznaniu i doświadczeniu analizy relacji oraz analizy sieci jako głównych obszarów pracy z relacjami, w których funkcjonuje klient. Przedmiotem pracy warsztatowej będzie również analiza relacji klienta z coachem jako źródła rozwoju i transformacji klienta, która jest istotnym elementem procesu w podejściu A-Nc.

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, z wykorzystaniem pracy z dwójkach/trójkach, feedbacku, dyskusji, narzędzi specyficznych dla podejścia A-Nc.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Coachowie chcący doskonalić swój warsztat