Wykład IV – Alpinizm i wspinaczka sportowa jako metafora osiągania celów w coachingu.

30 maja 2015
12:50-13:30
SALA 0.103

Wykład IV – Alpinizm i wspinaczka sportowa jako metafora osiągania celów w coachingu.

1. Kiedy przejście drogi wspinaczkowej ma wymiar sportowy?

Wspinaczka, tak jak każdy sport, jest obwarowana zasadami określającymi styl i jakość przejścia wybranego fragmentu skały. W czasie prelekcji dowiemy się, co takiego musi się stać, żeby wspinacz osiągnął swój cel sportowy i jak możemy go przekonwertować na cel coachingowy.

2. Jakie wartości i przekonania kształtuje wspinaczka?

Wspinanie ma wymiar holistyczny. Sportowiec powinien charakteryzować się określonymi cechami za którymi stoją wspierające go przekonania oraz wartości. Praca z klientem coachingowym w czasie uprawiania wspinaczki to doskonała metafora-możliwość zmierzenia się z własnymi słabościami, obawami, oporami. To możliwość bezpośredniej konfrontacji z „tu i teraz”, wejścia w tryb szukania alternatyw i rozwiązań bezpośrednio zespolonych z celami naszego klienta.

3. Jak można użyć sztucznej ścianki wspinaczkowej do pracy z klientem w procesie coachingowym?

Coach może użyć różnego rodzaju pomocy w trakcie prowadzenia sesji (kartki, farby, flipchart, flamastry itp.) Sztuczna ściana wspinaczkowa może również być tutaj doskonałym narzędziem. Dowiemy się jak, gdzie i po co (?) stosować takie obiekty w pracy coacha.