Warsztat – Rola feedbacku w budowaniu profesjonalnej relacji

29 maja 2016
14:30 - 18:00

Warsztat – Rola feedbacku w budowaniu profesjonalnej relacji

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Budowanie trwałej relacji wiąże się z budowaniem wzajemnego zaufania i otwartości.

Budowanie trwałej relacji biznesowej jest dodatkowym wyzwaniem, ale zasady pozostają te same: chcemy z klientem móc rozmawiać o jego organizacji szczerze i móc dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Niestety nie zawsze relację buduje radykalna szczerość. W trakcie warsztatu zajmiemy się więc jednym z elementów występujących w relacjach, czyli informacją zwrotną.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest wypracowanie zasad udzielania feedbacku klientom w taki sposób, aby budować profesjonalną, długofalową relację opartą na zaufaniu.

W ramach warsztatu przyjrzymy się, jak elementy składające się na efektywne udzielanie informacji zwrotnej mogą poprawić bądź ochłodzić relację z klientem. Przeanalizujemy, w jaki sposób indywidualne preferencje modyfikują odbiór informacji zwrotnej i jak tą wiedzę można wykorzystać w procesie budowania relacji.

Zapraszam wszystkich, którym w trakcie rozmowy z klientem towarzyszą wątpliwości związane z poziomem otwartości w udzielaniu informacji zwrotnej dotyczącej organizacji, zespołów czy procesów.

Warsztat będzie prowadzony z wykorzystaniem aktywnych metod facylitacyjnych i szkoleniowych.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem

                                 Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                  Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat