Warsztat – Re-Aktor: teatralna metoda pracy z relacjami w zespole

28 maja 2016
14:30 - 18:30

Warsztat – Re-Aktor: teatralna metoda pracy z relacjami w zespole

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest eksperymentowanie z różnymi stylami zarządzania i komunikacji w zespole, testowanie ich w praktyce, doświadczanie trudnych sytuacji menedżerskich, bezkarnego uczenia się na błędach i różnorodności możliwych rozwiązań.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]W ramach warsztatu specjalnie przeszkoleni aktorzy przedstawiają spektakl opowiadający historię menedżera, który nie radzi sobie z zespołem. Uczestnicy przerywają spektakl, wchodzą w miejsce głównego bohatera i próbują w praktyce zarządzać zespołem.

Spektakl poprzedzony jest rozgrzewką ułatwiającą uczestnikom wchodzenie w rolę, a całość kończy się podsumowaniem, w czasie którego porównywane są strategie pracy z relacjami stosowane przez uczestników, udzielana jest informacja zwrotna i dyskusja nad modelami zarządzania.

Re-Aktor to metoda szkoleń menedżerskich stworzona przez Pawła Grzesika i jego zespół trenerów i aktorów. Wywiedziona z doświadczeń teatralnych, szkoleniowych i menedżerskich. Obecnie wspierana i rozwijana jest we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                Coachowie chcący doskonalić swój warsztat

                                Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat