Warsztat – Prowokacja kreuje więź

29 maja 2016
14:30-18:30

Warsztat – Prowokacja kreuje więź

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Terapeuci, coachowie i konsultanci to zwykle bardzo poważni, uczuciowi ludzie. Są powściągliwi, mają spokojny głos, jakby chcieli powiedzieć: „Współczuję Ci, rozumiem, co przeżywasz”. Ich klienci podczas coachingu śmieją się rzadko, w związku z tym coache także niewiele się śmieją.

Coach prowokatywny stosuje ton żartobliwy i zaczepny. Mniej więcej tak, jak rozmawia ze sobą dwóch przekomarzających się przyjaciół. Siedzicie, przekomarzacie się, ale w pozytywny sposób. Coach prowokatywny mówi takim tonem, jakby chciał powiedzieć: „Sam nie wierzysz w to, co teraz mówisz. Doprawdy nie mogę pojąć, że pleciesz takie bzdury!” lub „Widzisz, znowu to robisz, a ja Ci przecież mówiłem, że…”

Ludzie mają swoje przyzwyczajenia i zwykle odnoszą się do coacha tak, jak zwykle odnoszą się do innych. Klient ukazuje coachowi swoje problematyczne wzorce dotyczące relacji. Co w takiej sytuacji robi coach prowokatywny? Robi to samo, ale jeszcze bardziej. Czyli odzwierciedla wszystkie sabotażowe zachowania klienta jako jeszcze większy sabotaż. jeśli klient zachowuje się pasywnie, coach próbuje być jeszcze bardziej pasywny. Jeśli klient wykazuje niezdrowy brak zaufania, coach reaguje całkowitą, odczuwalną nieufnością. Zamiast odzwierciedlać zachowania klienta, może wyolbrzymiać zachowanie klienta.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Cel można łatwo odgadnąć: wywołanie pozytywnych, jak i negatywnych reakcji emocjonalnych. Uczulanie i odczulanie, uwrażliwienie i odwrażliwienie. Przyjęcie stylu pełnego sprzeczności i wieloznaczności, świadome użycie humoru. Metodyczne użycie sygnałów werbalnych i niewerbalnych.

Podczas warsztatu omówimy niektóre z „gierek” wiązanych z relacjami: :Cały świat kręci się wokół mnie”, „Wszystko wiem lepiej”, „Jestem beznadziejnie bezradny”, „nic mi nie jest”, „Jestem głosem wołającym na pustyni”. Coaching prowokatywny to wyjątkowo skuteczne narzędzie na tzw. „trudnych klientów”. Pozwala błyskawicznie odkrywać motywację, przekraczać blokady i wzorce, weryfikować realność celów i otwierać na zmiany. Daje zmiany głębokie i trwałe. Bonus dla coachów: zabezpiecza przed wypaleniem zawodowym.

Zapraszam coachów, trenerów psychologów, psychoterapeutów, mentorów, szefów. Wszystkich tych, którzy przeczuwają, widzą, rozumieją, że mogą mieć większe możliwości i być bardziej skuteczni.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Coachowie chcący doskonalić swój warsztat

                                    Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                    Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat