Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

Czym jest transformacja?
[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jak możemy ją rozumieć i definiować w poszczególnych relacjach – między klientem a coachem, trenerem czy facylitatorem.

Zapytamy Panelistów o to, w jaki sposób postrzegają pożądany efekt końcowy relacji między klientem a coachem – klientem a trenerem – klientem a facylitatorem. 

[wp-svg-icons icon=”question” wrap=”i”]Gdzie w takiej relacji – i czy w ogóle – jest miejsce na transformację? A jeśli tak – czego może ona dotyczyć? Wiedzy, zachowania, wzorców myślenia, oczekiwań? A może wychodzi ona poza zmiany jednostkowe i dotyczy całych systemów klienta?

[wp-svg-icons icon=”bubbles” wrap=”i”]Dyskusja panelowa będzie znakomitą okazją do przyjrzenia się wprowadzanym zmianom – i głębokim transformacjom – w kontekście pracy coachów, facylitatorów i trenerów.

[wp-svg-icons icon=”user-4″ wrap=”i”]W roli prowadzącego: Dr Jacek Kozłowski

Serdecznie zapraszamy!