Warsztat – Odporność psychiczna jako podstawa do budowania relacji coachingowej: klient wrażliwy i klient odporny

28 maja 2016
14:30 - 18:30

Warsztat – Odporność psychiczna jako podstawa do budowania relacji coachingowej: klient wrażliwy i klient odporny

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatów jest omówienie koncepcji oraz modelu Siły i Odporności Psychicznej oraz wskazanie różnic w podejściu do pracy z klientem odpornym lub wrażliwym psychicznie.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Czym jest Odporność Psychiczna?

Odporność Psychiczna jest to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego, co robimy. Jest powiązana z cechami takimi, jak charakter, wytrzymałość, odwaga, predyspozycje itp. Odporność Psychiczną definiuje się jako:

Cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stres, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”.

(Peter Clough)

W programie:

  • Przedstawienie modelu Mental Toughness (Odporność Psychiczna)
  • Omówienie perspektywy indywidualnej, zespołowej oraz organizacyjnej dla zastosowania modelu
  • Omówienie czterech komponentów wpływających na indywidualną Odporność Psychiczną
  • Praca z Klientem odpornym psychicznie
  • Praca z Klientem wrażliwym psychicznie
  • Wykorzystanie testu MTQ48 podczas sesji coachingowych

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Przede wszystkim osoby odpowiedzialne za rozwój innych