Warsztat – Konflikt – katastrofa czy szansa na rozwój relacji?

Jak rozwiązywać konflikty w życiu i na sali szkoleniowej?
28 maja 2016
14:30 - 18:30

Warsztat – Konflikt – katastrofa czy szansa na rozwój relacji?

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów stanowi jedną z podstawowych kompetencji w pracy z ludźmi. Od naszych umiejętności i podejścia zależy, czy konflikt będzie punktem wyjścia do pogłębienia relacji, czy też wzajemnych oskarżeń i negatywnych emocji.

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest poznanie narzędzi, które pozwolą skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami, zarówno na sali szkoleniowej, jak i w życiu prywatnym.

W trakcie spotkania opowiem skąd biorą się konflikty na sali szkoleniowej, i dlaczego nie powinniśmy traktować ich osobiście. Przedstawię model koła konfliktu i jego praktyczne wykorzystanie w pracy z ludźmi. Wyjaśnię różnicę między stanowiskiem a potrzebą i pokażę jak rozpoznać tę drugą. Wreszcie zaprezentuję problemowe podejście do konfliktu i sposoby rozwiązywania konfliktów w trakcie szkoleń i w życiu.

Będziecie mieli okazję nauczyć się tego, jak unikać konfliktu wartości, relacji i danych i zmieniać je na problemy „do rozwiązania”. Poznacie mocne pytania coachingowe i ich niecodzienne zastosowanie w kontekście prowadzenia trudnych rozmów.

Zwieńczeniem szkolenia będzie prezentacja i ćwiczenie sesji mediacji nieformalnych i jej skróconej wersji, którą stosuję w przypadku konfliktów pojawiających się w trakcie szkoleń.

W trakcie spotkania, oprócz mini-wykładu, będzie okazja do dyskusji, pracy w podgrupach i pracy indywidualnej oraz wzięcia udziału w scence ilustrującej sesję mediacyjną.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem

                                 Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                 Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat

                                 Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem

                                 Coachowie chcący doskonalić swój warsztat