Wykład – „Jak zarządzać ludźmi po ludzku, zachowując efektywność działania”

08 Cze 2019
10:30 - 11:10

Wykład – „Jak zarządzać ludźmi po ludzku, zachowując efektywność działania”

W odróżnieniu od klasycznego zarządzania ekonomicznego (F. Taylor, H. Fayol), którego jedynym celem jest efektywność organizacji, zarządzanie humanistyczne (Max Weber, Elton Mayo) postrzega prowadzenie firmy inaczej, bo od strony ludzkiej, uwzględniając dobrobyt ludzi w organizacji. Podkreślając fakt, że prekursorem zarówno tego pierwszego, jak i drugiego podejścia, jest ten sam człowiek, Adams Smith, filozof moralny, ale też i twórca klasycznej ekonomii, wskazuję, że nie chodzi tylko o to aby zarządzać „dobrze”: zadaniem każdej jednostki gospodarczej jest pracować efektywnie i wypełniać zadania, dla których została powołana do życia.

Na przykładzie zmian wprowadzonych w mojej firmie, jako rezultat własnych refleksji i analizy doświadczeń z trudnego okresu kryzysowego, pokazuję na praktycznych przykładach ewolucję jaką przeszedłem, a ze mną też moja firma. Nie ukrywam też niebezpieczeństw, wynikających z oczarowania piękną humanistyczną ideą, która może przeistoczyć się w ideologię, zakłócającą naszą uczciwość intelektualną, prowadzącą do konfliktu między wiarą, ufnością a otaczającą nas rzeczywistością.

Organizacja ma nie tylko funkcjonować, bo jeśli chce przetrwać musi także być efektywna! Przedstawię podstawy młodej dziedziny filozofii stosowanej, która wprowadza do zarządzania podejście filozoficzne, tzn. przypomina zarządzającym o konieczności ciągłej refleksji nad rzeczywistością, sprawdzania, czy realny otaczający nas świat  jest wciąż spójny z naszymi przedstawieniami o nim, z przyjętą przez nas jego wizją.

To nowe podejście może ustrzec nas zarówno przed niebezpieczeństwem poddania się fascynacji cyfr i wyników ekonomicznych, jak też ideologicznego oczarowania, pojmowania firmy jako pola dla eksperymentów w celu „uzdrowienia świata”. Potrzebujemy szefów, którzy myślą!