Warsztat – Jak budować społeczność? – wymiana doświadczeniami, na przykładzie mi. in. Kraków Miastem Startupów, Narzędziowni, ACTA oraz Free Hugs Kraków

28 maja 2016
14:30-18:30

Warsztat – Jak budować społeczność? – wymiana doświadczeniami, na przykładzie mi. in. Kraków Miastem Startupów, Narzędziowni, ACTA oraz Free Hugs Kraków

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Cele:

  • wymiana doświadczeniami
  • omówienie case’ów: Kraków Miastem Startupów, Narzędziowni, ACTA oraz Free Hugs Kraków oraz case study uczestników
  • omówienie historii – jak powstała i rozwijała się każda z wymienionych organizacji pod kątem ludzi, którzy byli w ten proces zaangażowani
  • nazywanie wspólnie z uczestnikami, w trakcie burzy mózgów, istotnych elementów przy powstaniu społeczności
  • potem przejdziemy do wymieniania się doświadczeniami związanymi z tworzeniem się grup i społeczności jakie mieli okazję obserwować uczestnicy warsztatu.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Metody szkoleniowe: moderowanie spotkania, elementy wykładu, pogadanka, omawianie case study.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane trenerstwem

                                    Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem

                                    Trenerzy chcący doskonalić swój warsztat

                                    Coachowie chcący doskonalić swój warsztat

                                    Facylitatorzy chcący doskonalić swój warsztat