Warsztat – Coaching oparty na potrzebach – Porozumienie bez Przemocy w budowaniu relacji

29 maja 2016
14:30 - 18:00

Warsztat – Coaching oparty na potrzebach – Porozumienie bez Przemocy w budowaniu relacji

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Coaching for Transformation jest nurtem coachingu, który powstał w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication).

NVC to sposób komunikacji zwany inaczej językiem serca lub komunikacją empatyczną, której twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg, duchowy spadkobierca Gandhiego i uczeń Carla Rogersa. Nazwa pochodzi od słowa „ahimsa” (współczucie, nie robienie krzywdy).

Podczas warsztatu doświadczysz w jaki sposób opinie i etykiety, które nadajesz klientowi mogą powodować blokadę w budowaniu relacji. Poznasz strukturę przekształcania pojawiających się ocen dotyczących zarówno klienta jak i Ciebie, jako coacha. Dzięki empatycznemu kontaktowi z emocjami nauczysz się dostrzegać to, co dla Ciebie jest ważne. Poznasz procesy bazujące na Porozumieniu bez Przemocy, uwalniania się od poczucia winy, złości i wstydu poprzez kontakt z tym emocjami i dostrzeżenie ważnego przekazu jaki jest za nimi ukryty.

Poznasz założenia i ścieżki do transformacji będące podstawą Coachingu opartego na potrzebach. Będziemy obserwować sesje demo, pracować indywidualnie i w parach oraz dzielić się swoimi doświadczeniami.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Wszyscy, którzy chcą doświadczyć sposobu budowania kontaktu opartego na empatii i zrozumieniu poza paradygmatem oceny i osądów