Warsztat – Coaching i mentoring – różnice i wybory

28 maja 2016
14:30 - 18:30

Warsztat – Coaching i mentoring – różnice i wybory

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Warsztaty mają na celu ukazanie uczestnikom różnicy pomiędzy coachingiem a mentoringiem, korzyści wypływających z korzystania z każdej z metod.

Stworzą przestrzeń do rozważenia wyboru metody odpowiedniej dla siebie, dla danego środowiska czy sytuacji. Uzupełnieniem warsztatu będzie dyskusja na temat relacji międzyludzkich, źródeł wiedzy, znaczenia pojęcia mądrości kiedyś i w obecnych czasach.

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Warsztaty umożliwią uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Co to jest coaching oraz co to jest mentoring?
  • Jaka jest różnica pomiędzy mentoringiem a coachingiem?
  • Jaki powinien być coach a jaki mentor?
  • Jakie korzyści i braki czego niesie za sobą każdy ze sposobów pracy z klientem?
  • Kiedy, w jakich sytuacjach, tematyce dany sposób pracy będzie korzystniejszy?
  • Po co w ogóle z nich korzystać?

Metody: praca warsztatowa połączona z dyskusją/debatą z elementami prezentacji, wykładu i pracą w małych grupach.

Narzędzia/techniki: praca z użyciem fotografii (POY), burza mózgów, analiza pola Kurta Lewina, energizery.


[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Grupa docelowa: Studenci i inne osoby zainteresowane coachingiem