Warsztat – Action Learning.

30 maja 2015
15:00-19:00
SALA 1.103

Warsztat – Action Learning.

Action Learning jest metodą rozwoju szczególnie przydaną dla takich osób, jakimi są trenerzy i coachowie. Rekomendowane także dla ludzi, którzy znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji i by odnieść sukces muszą pracować w inny niż dotąd sposób. Jest bardzo pomocne w sytuacji dylematów organizacyjnych, czy zespołowych, wyzwań i zmian. Uczenie się tego rodzaju odbywa się w zespole (learning set). Uruchamia potencjał zarówno członków zespołów uczenia się, jak również ich otoczenia społecznego. Wzmacnia przywództwo, wspiera procesy współpracy oraz ułatwia rozwiązywanie problemów.

Głównym celem naszego warsztatu jest poznanie metody Action Learning, aby stosować ją na własny użytek, oraz jako metodę do pracy z klientem (coach i trener występuje tu w roli facylitatora). Będziemy pracować aktywnie, więc najważniejsze będzie dostarczanie doświadczeń i okazji do refleksji. Zostaną zaprezentowane założenia i idea Action Learning oraz zademonstrowane możliwości korzystania z tej metody przez zespoły i organizacje.

→ Planowane spotkanie będzie warsztatem w dosłownym rozumieniu tego pojęcia, będziemy bowiem ćwiczyć i doskonalić pracę zespołu uczenia się poprzez animowanie jego sesji w oparciu o realne kwestie poruszane przez uczestników. Każdy będzie mógł być członkiem zespołu Action Learning lub facylitatorem albo prezenterem.


Grupa docelowa: Warsztat dla studentów i innych osób zainteresowanych trenerstwem.