Business Zone – Strefa dla Profesjonalistów

Business Zone – Strefa dla Profesjonalistów

[wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Stoiska są adresowane do firm, których główna działalność jest związana z coachingiem, trenerstwem, facylitacją oraz branżą HR. Firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej aktualnej oferty oraz nawiązania współpracy zarówno z uczestnikami Konferencji, jaki studentami oraz środowiskiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”]Korzyści dla firm:

– prezentacja w trakcie trwania Konferencji Profectus,
– bezpośredni kontakt z osobami z branży coachingowo – trenerskiej, wykładowcami
studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– możliwość budowania atrakcyjnego wizerunku wśród profesjonalistów (coachów, trenerów),
studentów oraz środowiska akademickiego

Proponujemy możliwe formy zaangażowania:

Tytuł „Srebrnego Wystawcy”
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy do 1 000 znaków) w newsletterze.
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy, strona www) na oficjalnej stronie
Profectusa oraz na oficjalnym profilu na Facebook’u.
● Możliwość wystawienia rollup’a podczas trwania konferencji i targów w strefie dla
wystawców.
● Umieszczenie logo i wizytówki firmy w mailingu wysyłanym do studentów, coachów,
trenerów, uczestników poprzednich edycji konferencji (430 osób), partnerów.
● Umieszczenie materiałów promocyjnych w materiałach dystrybuowanych podczas
konferencji.
● Promocja firmy w Social Media
● Możliwość uczestnictwa jednej osoby w warsztatach podczas trwania Konferencji
● CENA STOISKA: 700 zł (zawierająca podatek 23% VAT)

Tytuł “Złotego Wystawcy”
● Stoisko (powiększone).
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy do 2 000 znaków) w newsletterze.
● Wizytówka firmy (logo, kontakt, opis firmy, strona www) na oficjalnej stronie Profectusa
oraz na oficjalnym profilu na Facebook’u.
● Możliwość wystawienia rollup’a podczas trwania konferencji i targów w strefie dla
wystawców.
● Umieszczenie logo i wizytówki firmy w mailingu wysyłanym do studentów, coachów,
trenerów, uczestników poprzednich edycji konferencji (430 osób), partnerów.
● Umieszczenie materiałów promocyjnych w materiałach dystrybuowanych podczas
Konferencji.
● Promocja firmy w Social Media.
● Możliwość poprowadzenia szkolenia/warsztatów dla członków Koła Nauk
Psychologicznych Pragma oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Profectus po
Konferencji.
● Możliwość umieszczenia artykułu/ wywiadu newsletterze/profilu na LinkedIn i
materiałach dystrybuowanych podczas Konferencji.
● Możliwość uczestnictwa w wybranych warsztatach dla dwóch osób podczas trwania
Konferencji
● CENA STOISKA: 900 zł (zawierająca podatek 23%VAT)

 

Podejmując współpracę z PROFECTUSEM, Złoty Wystawca oraz Srebrny Wystawca zobowiązuje się
do wsparcia finansowego wynikającego z organizacji VIII Konferencji Profectus oraz do:

● przesłania logo firmy do celów reklamowych,
● przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych,
● zapewnienia obsługi stoiska firmowego w trakcie trwania Konferencji