"ROZMOWY Z PRAKTYKAMI" - Tadeusz Reimus

Rozmowy z praktykami to cykl wywiadów z profesjonalistami z dziedzin coachingu, trenerstwa i facylitacji, w których będziemy odkrywać różne oblicza profesjonalnej relacji.

Leave a Reply