Problematyka Granic i możliwości

Dzisiejszy świat dynamicznie się zmienia, a wraz z nim zmienia się świat szkoleń i coachingu. Jasne do tej pory granice między rolami coacha, trenera czy konsultanta często zaczynają się przesuwać, a nawet zacierać. Stawia to przed tymi dziedzinami nowe wyzwania, a praktyków skłania do rewizji dotychczasowej wiedzy i sposobów działania. Warto pamiętać, że zmiany te przynoszą zarazem wiele nowych możliwości, pozwalają coachingowi i trenerstwu na zdobywanie nowych terenów i wzbogacający rozwój. Na tegorocznym spotkaniu poruszona zostanie tematyka zmian zachodzących w ramach omawianych dziedzin oraz szans i perspektyw, jakie one rodzą.