Panel dyskusyjny

Dzień 1
29 maja 2016

Panel dyskusyjny

Czym jest transformacja? [wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jak możemy ją rozumieć i definiować w poszczególnych relacjach – między klientem a coachem, trenerem czy facylitatorem. Zapytamy Panelistów o to, w jaki sposób postrzegają...
Read More
Dr Lidia D. Czarkowska
Dr Jacek Kozłowski
Tamara Bieńkowska
DR MACIEJ ŚWIEŻY
Dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

Czym jest transformacja?
[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jak możemy ją rozumieć i definiować w poszczególnych relacjach – między klientem a coachem, trenerem czy facylitatorem.

Zapytamy Panelistów o to, w jaki sposób postrzegają pożądany efekt końcowy relacji między klientem a coachem – klientem a trenerem – klientem a facylitatorem.

[wp-svg-icons icon=”question” wrap=”i”]Gdzie w takiej relacji – i czy w ogóle – jest miejsce na transformację? A jeśli tak – czego może ona dotyczyć? Wiedzy, zachowania, wzorców myślenia, oczekiwań? A może wychodzi ona poza zmiany jednostkowe i dotyczy całych systemów klienta?

[wp-svg-icons icon=”bubbles” wrap=”i”]Dyskusja panelowa będzie znakomitą okazją do przyjrzenia się wprowadzanym zmianom – i głębokim transformacjom – w kontekście pracy coachów, facylitatorów i trenerów.

[wp-svg-icons icon=”user-4″ wrap=”i”]W roli prowadzącego: Dr Jacek Kozłowski.

Serdecznie zapraszamy!

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram