Komitet Naukowy 2019

Komitet Naukowy:

Dr Piotr Passowicz – przewodniczący

Dr Małgorzata Kuleta – wiceprzewodnicząca

Dr Iwona Sikorska

Komitet Honorowy :

Dr hab. Piotr Jedynak Prof. UJ – Dziekan WZiKS UJ

Dr hab. Sławomir Śpiewak – Prodziekan ds. dydaktyki  WZiKS UJ

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk Dyrektor IPS UJ

Dr Krystyna Golonka – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych IPS UJ

Dr Jacek Kozłowski

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram