Komitet organizacyjny 2020

Joanna Kudła

Koordynator Główny
LinkedIn

Izabela Górska

Mentor
LinkedIn

Dział merytoryki

Karolina Nowak

Koordynatorka działu
LinkedIn

Katarzyna Sasin

LinkedIn

Julia Żebracka

LinkedIn

Dział promocji

Anna Niedziela

Koordynatorka działu
LinkedIn

Patrycja Czyżyk

LinkedIn

Marta Serwa

LinkedIn

Zuzanna Król

LinkedIn

Karolina Szopa

LinkedIn

Marcin Miąsko

LinkedIn

Dział logistyki

Ewa Sikorska

Koordynatorka działu
LinkedIn

Julia Plur

LinkedIn

Iwona Przybył

LinkedIn

Kamila Gierat

LinkedIn

Oleksandra Aleksandrova

LinkedIn

Dział finansów

Julia Ingram

LinkedIn

Aleksandra Moroń

LinkedIn

Aleksandra Trojak

LinkedIn

Mateusz Kozioł

LinkedIn