Komitet Organizacyjny 2018

O NAS

Jesteśmy grupą wolontariuszy, których połączyła wspólna pasja zarówno do szkoleń i coachingu, jak i zarządzania projektem, jakim jest konferencja. Idea stworzenia Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus zrodziła się w 2011 roku wśród studentów Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy swoją karierę zawodową ukierunkowali na tę ścieżkę psychologii, zajmującą się rozwojem i zwiększaniem potencjału zdrowego człowieka. Dziś naszą grupę tworzą zarówno studenci, jak i absolwenci, nie tylko psychologii, ale też innych kierunków. Działamy pod szyldem Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, a wsparcia merytorycznego udzielają nam IPS UJ, ICF Polska, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz IAF Polska.

NASZ ZESPÓŁ

Fotograf Julia Rychwińska

Joanna Kudła

Koordynator Główny

Rafał Lasek

Koordynator Główny

Dział ds. Merytoryki

Mikołaj Garlak

Koordynator działu ds. Merytoryki

Nicole Petters

Specjalista działu ds. Merytoryki, Specjalista działu ds. Marketingu

Magdalena Węglarz

Specjalista działu ds. Merytoryki

Julia Świerczek

Specjalista działu ds. Merytoryki

Edyta Kosiorowska

Specjalista działu ds. Merytoryki

Aleksandra Wiącek

Specjalista działu ds. Merytoryki

Oliwia Kozik

Specjalista działu ds. Merytoryki

Aleksandra Trakul

Specjalista działu ds. Merytoryki

Dział ds. Logistyki

Agata Lubińska

Koordynator działu ds. Logistyki

Monika Biały

Specjalista działu ds. Logistyki

Maria Gavrilenko

Specjalista działu ds. Logistyki

Katarzyna Pęk

Specjalista działu ds. Logistyki

Julia Sienkiewicz

Specjalista działu ds. Logistyki

Dariusz Gołąbek

Specjalista działu ds. Logistyki

Edyta Gawlak

Specjalista działu ds. Logistyki

Dział ds. Marketingu

Agata Kubec

Koordynator działu ds. Marketingu

Sara Polaczek

Koordynator działu ds. Marketingu

Patrycja Sidło

Specjalista działu ds. Marketingu

Nicole Petters

Specjalista działu ds. Merytoryki, Specjalista działu ds. Marketingu

Karolina Tomaszczyk

Specjalista działu ds. Marketingu

Julia Rychwińska

Specjalista działu ds. Marketingu

Agnieszka Uhornicka

Specjalista działu ds. Marketingu

Wioleta Więckowska

Specjalista działu ds. Marketingu

Weronika Boczek

Specjalista działu ds. Marketingu

Dział ds. Finansów

Łukasz Baran

Koordynator działu ds. Finansów

Joanna Nowicka

Specjalista działu ds. Finansów

Natalia Lewandowska

Specjalista działu ds. Finansów

Katarzyna Niemiec

Specjalista działu ds. Finansów

Karolina Jaroni

Specjalista działu ds. Finansów

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram