Komitet organizacyjny 2016

Jesteśmy grupą wolontariuszy, których połączyła wspólna pasja zarówno do szkoleń i coachingu, jak i zarządzania projektem, jakim jest konferencja. Idea stworzenia Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus zrodziła się w 2011 roku wśród studentów Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy swoją karierę zawodową ukierunkowali na tę ścieżkę psychologii, zajmującą się rozwojem i zwiększaniem potencjału zdrowego człowieka. Dziś naszą grupę tworzą zarówno studenci, jak i absolwenci, nie tylko psychologii, ale też innych kierunków takich jak ekonomia, zarządzanie, pedagogika czy towaroznawstwo. Działamy pod szyldem Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, a wsparcia merytorycznego udzielają nam ICF Polska i Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KNP PRAGMA

Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrzesza studentów psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnących rozwijać swoją wiedzę oraz zdobywać przydatne na rynku pracy umiejętności. Jako organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym PRAGMA koncentruje się na pogłębianiu wiedzy, zdolności i kompetencji swoich członków oraz podejmowaniu działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju psychologii, a w szczególności psychologii stosowanej.

logo1

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram