Komitet naukowy 2020

Komitet Naukowy:

Dr Iwona Sikorska – przewodnicząca

Dr Piotr Passowicz – wiceprzewodniczący

Dr Małgorzata Kuleta

Komitet Honorowy :

Dr hab. Piotr Jedynak Prof. UJ – Dziekan WZiKS UJ

Dr hab. Sławomir Śpiewak – Prodziekan ds. dydaktyki  WZiKS UJ

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk Dyrektor IPS UJ

Dr Krystyna Golonka – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych IPS UJ

Dr Jacek Kozłowski

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram