Komitet naukowy 2020

Komitet Naukowy:

Dr Iwona Sikorska – przewodnicząca

Dr Piotr Passowicz – wiceprzewodniczący

Dr Małgorzata Kuleta

mgr Izabela Górska 

Komitet Honorowy :

Dr hab. Piotr Jedynak Prof. UJ 

Dr hab. Sławomir Śpiewak 

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk 

Dr Krystyna Golonka 

Dr Jacek Kozłowski