Komitet Naukowy 2018

Komitet Naukowy:

Dr Iwona Sikorska – przewodnicząca

Dr Piotr Passowicz – wiceprzewodniczący

Dr Małgorzata Kuleta

Mgr Urszula Woźniak

 

Komitet Honorowy :

Dr hab. Piotr Jedynak Prof. UJ- Dziekan WZiKS UJ

Dr hab. Sławomir Śpiewak- Prodziekan ds. dydaktyki  WZiKS UJ

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk Dyrektor IPS UJ

Dr Krystyna Golonka – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych IPS UJ

Dr Jacek Kozłowski

Dr Anna Syrek-Kosowska

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram