Informacje o konferencji

VIII KONFERENCJA TRENERSKO - COACHINGOWA PROFECTUS

“Szkolenia i coaching - w poszukiwaniu prawdy o własnym przywództwie”

Dzisiejszy lider zmianę zaczyna od siebie. Umiejętność nieustającego uczenia, identyfikacja słabych i mocnych stron oraz zdolność kreowania warunków do nieustannego rozwoju są dziś jednym z fundamentalnych warunków. W dobie kryzysu autorytetów jakakolwiek niespójność komunikatów i działań skutkuje spadkiem zaangażowania pracowników. Integralność i wiarygodność lidera są istotniejsze niż kiedykolwiek. Najskuteczniejsze firmy na świecie odchodzą od podejścia hierarchicznego. Ważna staje się umiejętność kształtowania i wyznaczania rytmu działań tworzącego angażujące środowisko pracy.

Firma Gartner przeprowadziła ankietę wśród ponad 800 liderów HR w ponad 35 krajach i we wszystkich najważniejszych branżach, aby ocenić ich priorytety i przewidywane wyzwania w 2019 roku. Jednym z głównych wniosków jest wzmocnienie obecnego i przyszłego stanowiska kierowniczego.

Podczas VIII Konferencji Trenersko – Coachingowej PROFECTUS “Szkolenia, coaching – w poszukiwaniu prawdy o własnym przywództwie” zaprosimy Państwa do rozmowy i refleksji nad swoim prawdziwym “ja” w roli przywódczej. Wspólnie z prelegentami zastanowimy się jak poprzez szkolenia, coaching i facylitację zwiększać świadomość w roli, być uczciwym z samym sobą, brać odpowiedzialność, inspirować i prowadzić dając tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Przypominamy, że konferencja rozpoczyna się 8 czerwca, a zapisy już wkrótce na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!

DLA KOGO

Wydarzenie to jest adresowane do profesjonalnych trenerów, coachów, facylitatorów, mentorów, ekspertów HR i managerów oraz wszystkich pasjonatów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje w zakresie coachingu, trenerstwa i facylitacji.Co roku staramy się, by spotkanie to było okazją do rozwoju nie tylko poprzez czerpanie z wiedzy naszych prelegentów – ekspertów, ale także dawało możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Odnajdziesz się u nas także jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z coachingiem i trenerstwem. Ze względu na zróżnicowany poziom naszych wykładów i warsztatów, jesteśmy przekonani, że każdy wybierze coś odpowiedniego dla siebie. W ubiegłym roku wzięło w nim udział około 250 osób.

CEL

Celem jest promowanie naukowego podejścia do szkoleń, coachingu i facylitacji, przedstawienie zagadnienia przemian dotykających tych dziedzin, a także możliwości, jakie mogą nieść te przekształcenia. Ponadto, celem Konferencji jest zaprezentowanie praktycznych narzędzi i metod pracy, które można wykorzystać w zawodach coacha, trenera, facylitatora a także w innych profesjach związanych z dbaniem o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń między praktykami reprezentującymi różne nurty, teoretykami i odbiorcami.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram